skip to Main Content

GEDRAGSCODE

1. GEDRAGSCODE SPELERS
Om ervoor te zorgen dat iedereen voetbalplezier heft bij TWB Amsterdam hebben wij een gedragscode. Bij het stelselmatig niet nakomen van deze regels kan uitsluiting volgen.

1a. RESPECT EN FAIRPLAY
Respect en Fairplay geldt voor alle spelers, binnen èn buiten het veld.
• Vechten, schoppen, pesten en schelden is niet toegestaan.
• Er wordt verwacht dat de kinderen luisten naar de instructies van de trainers.
• Kinderen gaan respectvol met elkaar om, met de trainers en eventuele tegenstanders.

1b. REGELS ROND TRAININGEN EN KAMPEN
▪ Zorg dat je minimaal 10 minuten voor aanvang van de training aan het trainingsveld/zaal aanwezig bent.
▪ Bij verhindering voor een training meld je dit aan de trainer (uiterlijk één uur voor de training)
▪ Aan de spelers wordt gevraagd om tijdens iedere training de kleding van TWB Amsterdam te dragen
▪ Het dragen van scheenbeschermers is verplicht.
▪ Het dragen van thermokleding onder het tenue is verplicht. (bij koude weersomstandigheden)
▪ Zorg ervoor dat de kleedkamers netjes achterblijven.
▪ Het is voor oudes en gasten niet toegestaan om kinderen te coachen of aan te spreken gedrurende de training.
▪ Het kunstgrasveld is uitsluitend toegankelijk voor de spelers, hun teamleiders, hun trainers en voor zover van toepassing natuurlijk de (assistent) scheidsrechters(s).
▪ Alle publiek dient zich achter de veldafscheiding op te houden.
▪ Gooi afval (zoals verpakkingen en lege flesjes) niet op de grond, maar in de daarvoor bestemde afvalbakken.

2. KUNSTGRASREGELS
Tijdens de trainingen maakt TWB Amsterdam gebruik van de kunstgrasvelden van AFC Ijburg. Voor het onderhoud en de levensduur van de kunstgrasvelden is het belangrijk dat de volgende regels in acht worden genomen:
▪ Geen kauwgom op het veld.
▪ Geen glaswerk op of rond het veld.
▪ er mag op en rondom de velden niet gerookt worden!
▪ Geen stalen noppen gebruiken.
▪ Niet expres tegen de boarding schieten.

▪ Het slepen met doelen is niet toegestaan. Graag optillen en verplaatsen/verrijden.
▪ Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op de opstelplaatsen.
Niemand gaat aan doelen of kleine doeltjes hangen.

3. INDOOR REGELS
In de zaal is het alleen toegestaan om schoenen te dragen die hier voor bestemt zijn. Donkere of zwarte zolen zijn niet toegestaan.

Back To Top