skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door TWB Amsterdam georganiseerde events en lessen.

1: AANMELDING EN INSCHRIJVING

1.1: Aanmelding voor deelname aan TWB Amsterdam, mini of junior club, evenement of voetbalkamp kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website.

1.2: Met de inzending van dit inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

1.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door TWB Amsterdam geregistreerd op volgorde van ontvangst van aanmeldingen tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement bereikt is.

1.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

1.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig, waarvan u bericht krijgt.

1.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.


2: BETALINGSVOORWAARDEN EN- PROCEDURE

2.1: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

2.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

2.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt automatisch de inschrijving.

2.4: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, evenement, voetbalschool, academy blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.

2.5: Het kind kan definitief deelnemen aan de lessen als de betaling in goede orde is ontvangen.

2.6: Indien voorafgaand aan de les niet aan de betaling is voldaan, behoudt TWB Amsterdam zich het recht voor om het kind (en de ouder) de toegang tot de les te ontzeggen.


3: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

3.1: Restitutie van betaling wordt enkel binnen twee weken na de eerste gemiste les verleend op schriftelijk verzoek van de ouder, voorzien van medisch bewijs dat het kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de lessen.

3.2: In geval van ziekte of blessure dient de ouder en of verzorgen) zich af te melden bij TWB Amsterdam en zullen wij bekijken hoe we samen een passende oplossing kunnen vinden.

3.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar TWB Amsterdam behoudt het recht tot het eventuele afgelasten van een evenement. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.

3,4: De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van TWB Amsterdam gebruikt.


4: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG

4.1: TWB Amsterdam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.

4.2: TWB Amsterdam is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

4.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van het TWB tenue is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.

4.4: Gedurende de mini club wordt er van de ouders verwacht dat zij, vanwege de veiligheid, hun kind begeleiden bij de activiteiten.


5: FOTO’S EN VIDEO

TWB Amsterdam behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.


6: DISCLAMER

De inhoud van de algemene voorwaarden zijn ter goeder trouw en zorgvuldig samengesteld.

TWB Amsterdam en medewerkers zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van een evenementen bij TWB Amsterdam / TWB Amsterdam events of toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons verhaald worden. [denk aan diefstal uit kleedkamers ed.]

Back To Top